domingo, 5 de xuño de 2022

CONMEMORACIÓN AO RECOÑECEMENTO "LGTBI"

  Tal como recolle a nosa lexislación, no centro conmemoraremos a festividade :


 facendo un recoñecemento efectivo dos dereitos destas persoas  fronte á discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais .

  Desde a biblioteca favoreceremos a súa visibilidade, achegando bibliografía que reflicte esta diversividade afectivo-sexual. Os voluntarios repartirán nas aulas estes exemplares distribuídos por niveis.

1 comentario: